Sikkerhed

Sikkerhed

Som del af det autoriserede sundhedsvæsen ligger det os meget på sinde, at pligter og rettigheder efterleves. Vi følger selvfølgelig de gældende retningslinjer og stræber mod at sikre, at patienterne er veloplyste inden behandling igangsættes.

Er kiropraktorbehandling sikker?

Danske kiropraktorer udfører hvert år ca. 2,2 mio. behandlinger. Tal fra Patienterstatningen viser, at 1-3 personer hvert år søger erstatning for udvikling af komplikationer/mulige skader efter nakkebehandling hos kiropraktoren. Af disse sager anerkendes ca. 1 sag om året.

Der anlægges i det hele taget ganske få klage- og erstatningssager i forbindelse med kiropraktisk behandling, hvoraf kun et fåtal anerkendes af Patienterstatningen. Kiropraktik, herunder den manuelle behandling, er en sikker behandlingsform, og der er således ingen grund til at være bekymret for hverken skader eller bivirkninger.

Ifølge Sundhedsloven skal behandlere ofte oplyse om risici, hvis de er sjældne og alvorlige. Hvornår man skal informere, beror på en konkretsundhedsfaglig vurdering i den enkelte undersøgelses- og behandlingssituation. Danske kiropraktorer er med deres lange uddannelse på Syddansk Universitet netop uddannet til at foretage sundhedsfaglige vurderinger.

Du kan læse mere om kiropraktik og bivirkninger af kiropraktisk behandling på Sundhed.dk https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/fysmed-og-rehab/tilstande-og-sygdomme/behandlinger/kiropraktik/

Hos os er alle medarbejdere, både behandlere og sekretærer på førstehjælpskursus, med jævne mellemrum, så vi hele tiden har gyldige førstehjælpsbeviser fra Dansk Førstehjælpsråd. Heldigvis har vi endnu ikke haft brug for det på klinikken, men sker der noget, så er vi beredte. 

Skulle uheldet være ude, og du kommer til skade hos en kiropraktor, er der et sikkerhedsnet under dig her, som på alle sygehuse og lægehuse i Danmark. Det hedder patienterstatningen. https://pebl.dk/  Der kan du henvende dig direkte. Vi beder dig også kontakte os, hvis du oplever gener efter behandling, som du ikke forventede. Vi ønsker ikke at en eneste går herfra med en dårlig oplevelse. Vi leverer naturligvis vejledning og journaloplysninger, og hjælper dig gerne med at søge relevant erstatning.  – Det kan vi kun, hvis du fortæller os om din skade #vivildigdetbedste.

 

Kontakt os:


Sønderborg
Kongevej 32, st.,
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 92 99
mail@kiro-kongevej.dk

Åbningstider
Mandag - torsdag 07:30-18:00
Fredag 07:30-15:00
Åbent alle hverdage året rundt.

Nordborg
Nordborgvej 24
6430 Nordborg
Tlf. 74 88 24 31

Åbningstider:
Mandag, tirs og torsdag fra kl 08-12

Kiropraktorerne Kongevej

Kongevej 32
6400 Sønderborg
Telefon: 74 42 92 99
Fax: 74 42 91 99

Filial-klinik på Danfoss

Åben for alle
Gildbro (Danfoss D13, 1. sal)
6430 Nordborg
Telefon: 74 88 24 31

For læger